Profesjonalne doradztwo HR – na czym polega?

Nie czekaj! Sprawdź aktualną ofertę doradztwa HR w rozsądnej cenie.

Niektóre przedsięwzięcia zaplanowane przez dział HR mogą wykraczać poza możliwości danej firmy. Kłopot okazuje się wyjątkowo istotny, gdy podjęty projekt obejmuje tematykę nieznaną do tej pory zespołowi i zakłada dużo zmiennych. Nie bez znaczenia dla sprawności przeprowadzenia całego procesu jest stopień zaawansowania zamierzenia i, w konsekwencji, doświadczenie wymagane do jego wykonania. W związku z tym w licznych przypadkach potrzebna okaże się pomoc zewnętrznych specjalistów, którzy, w zależności od zapotrzebowania, mogą podjąć się zarządzania całością lub zagwarantować doradztwo na pojedynczych etapach projektu. W jakich sytuacjach przedsiębiorstwa winny skorzystać z usług doradztwa personalnego?

Doradztwo personalne – zarządzanie przebiegiem całego projektu albo jego fazami

Po wsparcie proponowane w ramach doradztwa personalnego, podmioty sięgają w przeróżnych sytuacjach. Jednym z głównych aspektów tego rodzaju współpracy jest analiza poziomu satysfakcji pracowników. By jej rezultaty okazały się miarodajne, a także pomocne przy sporządzaniu strategii, niezbędne jest użycie odpowiednich technik pozyskania informacji oraz ich trafna analiza. Poza tym przedsiębiorstwa częstokroć zwracają się do doradcy personalnego w celu wykonania wszelkiego rodzaju audytów – zwłaszcza odnośnie komunikacji wewnętrznej. Jak wcześniej nadmieniliśmy, rola doradcy HR bywa różna. Czasami ma on funkcję project managera, zarządzającego całym procesem, innym razem zaś jest jedynie konsultantem merytorycznym, dającym kompleksowa pomoc w razie jakichkolwiek komplikacji.

Doradztwo HR – powodzenie działań zależy od kwalifikacji konsultanta

Powodzenie kroków zapoczątkowanych we współpracy z konsultantem HR zależy głównie od tego, jakimi umiejętnościami wykazuje się wybrany przez przedsiębiorstwo specjalista. Przy zatrudnieniu konsultanta HR należy przyjrzeć się przede wszystkim jego doświadczeniu. Warto przeanalizować to, dla jakich podmiotów dotychczas pracował i, co kluczowe, jakie projekty dla nich realizował.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]