Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne Bielsko Biała - dalsze informacje o tych usługach poznasz tu.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego rodzaju testom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić więc, iż są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć jedynie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Zadaniem badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem odpowiedniej aparatury. W toku badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, bo sprawdzane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, ale jeśli mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są poddawać się badaniom każdego roku.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]