Komu powierzyć hydroizolację budynku i dlaczego to ważne?

Podczas budowy jakiegokolwiek obiektu, obojętnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania trzeba zatroszczyć się o właściwe zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do niepoprawnie bądź w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich trwałość i potencjał izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia pleśni oraz grzybów.

Które elementy budynku należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie powinno się zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie piwnice, dachy, fundamenty, balkony i tarasy, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi czy też wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy określą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej techniki warto użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów budynku. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią powłokę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, aby każda warstwa posiadała spadek zapobiegający kumulacji wody między nimi i odprowadzający ją. Tak samo hydrolizuje się również balkony.

Komu powierzyć przygotowanie hydroizolacji?

Istotne jest, aby projektowanie hydroizolacji, zlecić kompetentnej ekipie, mającej wieloletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, generalni wykonawcy i deweloperzy skorzystają na współpracy ze ekspertami w czasie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm PVC, uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych czy taśm dylatacyjnych. Natomiast na zlecenie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, inwentaryzacją oraz naprawą przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.