Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Zajrzyj w to miejsce jeżeli jesteś zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia polscy tłumacze przygotowują tysiące zwykłych i uwierzytelnionych przekładów na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż w sieci nietrudno wyszukać darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nierzadko wymagane, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak orientacyjnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Od czego wobec tego zależy koszt przekładu?

Termin wykonania, język, rodzaj tłumaczenia – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacisz za translację tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkanaście procent tańszy aniżeli tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego potrzebujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (angielski, niderlandzki) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (np. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Przekład referatów medycznych, dokumentów handlowych lub prac akademickich kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej branży, lecz także należytą wiedzę, aby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu niewybaczalnych błędów.

Tłumaczenie uwierzytelnione a zwykłe

Trzeba podkreślić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo paszport bądź świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli zwykle mają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów, z kolei w przypadku potrzeby zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym – 1125 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]