Kiedy przeprowadza się testy psychologiczne kierowców?

Sprawdź, jak zamówić badania psychologiczne Bielsko Biała

Badania psychologiczne kierowców pozwalają sprawdzić czy kandydaci mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Są one niezwykle istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów. Jak wyglądają testy i co konkretnie sprawdzają? Jakie przyrządy są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychotechnicznym. Do pierwszej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D. Do testów przystępują także kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badania psychologiczne powinni przechodzić również kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzą dokładność działania kierowcy

Badanie psychologiczne składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności osoby badane podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, refleks oraz cechy charakteru czy umiejętność pracy w sytuacji stresowej. Osoby poddawane badaniom muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejną fazą testów psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Do badań wykorzystuje się m.in. kabinę ciemniową, stereometr i równoważnię. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]