Jakie usługi świadczy prywatny detektyw?

Usługi detektywów są coraz popularniejsze. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne także dla pracodawców – pozwalają np. sprawdzić czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście nie jest w stanie pracować lub czy informacje przedłożone przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować stosowną licencją, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby podchodzące do testu muszą także spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, obywatelstwa któregoś z krajów należących UE i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest również niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję detektywa muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywów?

Największa część zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się między innymi gdy mamy podejrzenie, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam także ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.