Izolacja fundamentów – komu zlecić jej wykonanie?

Osłona fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje osłabienia ich struktury, a wykwity pleśni i grzybów za czasem odbiją się negatywnie na zdrowiu ich rezydentów.

Kto przeprowadzi izolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, powinno się zostawić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji specjalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale również w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danym przypadku. Wszak użycie należytych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Ważna jest także dokładna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można określić czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, że po deszczu fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią stosuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nanieść ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która powstrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów też powinno się powierzyć profesjonalistom, ponieważ nierzadkim błędem niewykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (między innymi tych dotyczących wymogów i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo użycie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych parametrów wodochronnych. Niewłaściwe ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieodpowiednich do stopnia obciążenia wilgotnością może powodować, iż będzie ona nieefektywna.