badania operatorów Bielsko

Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Do pracy w różnego typu zawodach niezbędne są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By sprawdzić, czy dana osoba je ma, wykonuje się specjalistyczne badania. By je wykonać, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu rzutuje rodzaj zawodu, w którym zamierza działać badany. Odmienne badania przeprowadzane są wobec prawników, odmienne natomiast dla operatorów suwnic lub wózków widłowych. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania okazują się wykonywane dużo częściej. Warto więc napisać parę słów o tym, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich charakter i jakie zdolności okazują się podczas nich najważniejsze.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość oraz charakter badań operatorów wózków paletowych oraz pozostałych maszyn stosowanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co trzy albo cztery lata, poza kandydatami po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Warto jednak nie zapominać, że wygląd badań może zostać zmieniony, jeżeli wykonujący je psycholog stwierdzi, iż konieczne są dodatkowe testy albo poszczególne elementy są w danym wypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zwykle formę papierowego testu oraz test badający inteligencję. Później wykonywane są badania na refleks, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu właściwego guzika po zaświeceniu się diody oraz przetestowaniu tego, czy badany potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy możliwości postrzegania odległości i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]