Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Zobacz, gdzie nabyć kontenery na śmieci

Nie wszystkie odpady mogą trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają w trakcie różnych prac budowlanych i remontów, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z gromadzeniem oraz transportem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]