Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Dowiedz się wszystkiego o tym, jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Należy zaznaczyć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zburzy utrzymywanych często przez wiele lat dobrych relacji partnerskich. W końcu opóźnienie we wniesienia należności za fakturę może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością bądź jednorazowego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada także wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]