Masz długi u wierzycieli? Może czas na restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Jeśli firma znalazła się w poważny kryzys, długi wobec partnerów rosną z dnia na dzień, a decyzja o ogłoszeniu upadłości wydaje się rozsądnym wyjściem, prawdopodobnie nadszedł czas na sprawdzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacją można nazwać przeobrażenie podmiotu dążącą do niedopuszczenia do jego upadłości i w efekcie wzrost jego wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo jest bez wątpienia bardziej nastawione na właścicieli firm i oferuje im wiele instrumentów do zawarcia układu z wierzycielami. Same postępowania kończą się szybciej aniżeli w latach poprzednich i wymagają mniej formalności. Restrukturyzacja przynosi wiele pozytywnych rezultatów: pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, wstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, a przede wszystkim ocalić spółkę przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, przyspieszone układowe, o zatwierdzenie układu

Przytoczona powyżej ustawa definiuje 4 modele postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W tym postępowaniu to dłużnik przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego notabene sam wskazuje, osobiście przeprowadza rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Obowiązkiem sądu jest tutaj jedynie uznanie układu kierując się wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po przygotowaniu i zatwierdzeniu rejestru zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednakże w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie toczy się przeciętnie około pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają zwykle przedsiębiorcy na skraju niewypłacalności. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania takiego postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy aniżeli rok, ponieważ w kwestiach tyczących się zobowiązań spornych, to sąd rozstrzyga o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a zarazem gwarantuje szeroką ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak wiąże się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy podkreślić, że istnieją ograniczenia, które wpływają na to, który typ restrukturyzacji można przeprowadzić w danym przypadku. Np. przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć wyłącznie wówczas, gdy suma zobowiązań spornych nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku niezbędne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego bądź sanacyjnego. Czynności restrukturyzacyjne są złożone, w związku z tym jeżeli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale nie jesteś pewien, jaki wariant będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, obligatoryjnie skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.