Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Zajrzyj w to miejsce po więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności.

Może być dużo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, ale i przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – działania, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez proces windykacji. Choć termin ten wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego rozpoczyna się względem dłużnika różne czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i co miesiąc generuje taką samą liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie przelany we wskazanym czasie bezsprzecznie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość wpłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może dodać swoje harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, definiując między innymi przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, następnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, jeżeli wypunktowane wyżej kroki zadziałają, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie przynosi też istotną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]