Odszkodowania, prawo pracy, prawo cywilne – kancelaria prawna w Krakowie

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień ogromną część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, sprawami rodzinnymi oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, udziale w mediacjach i negocjacjach, a także reprezentacji przed sądami. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również zminimalizowanie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – doradztwo i obsługa prawna spółek

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się także na obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma przede wszystkim charakter kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy nawet podatkowe. Pragniemy, by nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojej spółki, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne skutki prawne.