Kancelaria TMH – radcy prawni w Rzeszowie

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Gwarantuje całościową obsługę prawną przedsiębiorstw, nie wyłączając start-upów, udziela porad w obszarze inwestycji kapitałowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy także wszechstronną obsługę klientów indywidualnych – doradza w zakresie każdej dziedziny prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i udziela wsparcia podczas negocjacji, jak również pomaga uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki finansowe, w szczególności z tytułu polisolokat.
Kancelaria TMH zatrudnia doświadczonych prawników. Siedziba kancelarii mieści się w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo podatkowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Urzędem Patentowym RP.