Adwokat z Krakowa – prawo imigracyjne, rodzinne i karne

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W skład naszego zespołu Kancelarii wchodzą adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o separację, rozwód, jak również podział majątku z eksmałżonkiem, zmniejszenie, podniesienie lub ustalenie kwoty alimentów, pozbawienie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej,
prawie karnym i karnym gospodarczym – reprezentacja oraz obrona pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, odpowiedzialności karno-skarbowej, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, jak również wykroczeń,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, a także przed sądami powszechnymi i polubownymi, sporządzanie i analiza umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów sportowych, reprezentacja w negocjacjach transferowych i kontraktowych.

Obsługa prawna obcokrajowców

Znaczącą częścią działalności Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie spraw związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno przedsiębiorstwa, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w nawigowaniu po skomplikowanych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw związanych między innymi z:
1. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
2. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany czy też zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach karnych, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku bądź zastosowanie wobec niego aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również pozostałe działania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje także doradztwo prawne w postępowaniach z zakresu potwierdzenia posiadania, przywrócenia oraz nadania obywatelstwa polskiego, jak również uznania za obywatela Polski. Natomiast właścicielom polskich przedsiębiorstw planującym przyjąć do pracy obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą kompleksowym doradztwem w tym obszarze.

Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08