Dekarbonizacja przemysłu, czyli jak efektywniej wykorzystać zasoby energetyczne

Szukasz szczegółowych wiadomości o trigeneracji? Wejdź na https://dalkiapolska.com

Wskutek rozwoju przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie popytu na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Duże zużycie energii, a także poczucie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że przedsiębiorstwa wypatrują nowatorskich rozwiązań, które nie tylko zredukują wydatki poniesione na działalność, ale także przyczynią się do zminimalizowania szkodliwego ich oddziaływania na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – redukcja wykorzystania gazu i węgla

Działanie, które ma na celu wzmocnienie niezależności energetycznej przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie zasobów energetycznych, głównie przez zwiększenie udziału elektryfikacji czy zmniejszenie wykorzystania surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, podczas której prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wyzwalany jest też chłód.

W licznych obszarach przemysłu realne jest również korzystanie z “czystej energii”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest generowana na rozmaitych etapach produkcji i która na ogół bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezsensownie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później ponowne jej użycie daje z czasem duże oszczędności, jak również przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Koszty wyłożone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po kilku latach

W czasie ogólnej świadomości szkodliwego wpływu działań ludzkości na ekosystem oraz wiedzy, iż paliwa kopalne za kilka dekad się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, gdyż jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Ukierunkowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej oraz odnawialnej to najwłaściwsza droga do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Oczywiście, zastosowanie tego typu procesów łączy się ze sporymi kosztami, jednakże w ostatecznym rozrachunku profity jakie one zapewniają, pod każdym względem je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki obniżeniu kosztów kupna energii już po paru latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Z kolei redukcja śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego oddziaływania na otoczenie to już zysk dla wszystkich.

Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10