Szkolenie RODO w branży e-commerce. Czy warto się w nim uczestniczyć?

Rok 2018 zostanie zapamiętany z powodu wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Ten dokument unijny związany z ochroną danych osobowych przyczynił się do ogromnego chaosu w różnych branżach. Jej konsekwencje odczuły zarówno instytucje publiczne (żłobki, urzędy oraz szpitale), jak i przedsiębiorstwa z sektora prywatnego. Mowa tu przede wszystkim o sklepach internetowych i podmiotach świadczących na ich rzecz różne usługi. Aby ustrzec się kłopotów powiązanych ze złym administrowaniem danymi, ich personel powinien wziąć udział w szkoleniu RODO.

Szkolenie RODO w branży e-commerce – czy to konieczne?

Szkolenia RODO to bardzo dobra metoda na to, żeby mieć pewność, że dane osobowe kupujących w Twoim sklepie będą odpowiednio chronione, a Tobie nie będą zagrażać kary przytoczone w rozporządzeniu unijnym. Dogłębne szkolenie z RODO w e-commerce pozwoli nam przystosować funkcjonowanie sklepu online do obowiązujących reguł. W czasie kursu partycypanci są uczeni również, jak radzić sobie z częstymi przeszkodami, które w swojej pracy napotykają ADO, czyli administratorzy danych osobowych.

Jak przebiega szkolenie RODO w sklepach internetowych?

Szkolenia RODO są niedługie – na ogół wszystkie informacje można przekazać w czasie jednego dnia. Ich partycypanci nie muszą posiadać rozległych kwalifikacji – wystarczy tylko elementarna wiedza z obszaru ochrony danych osobowych. Kurs jest rozdzielony na kilka części, w ramach których prowadzone są odczyty specjalistów, prezentacje multimedialne oraz omówienia case studies. W czasie szkoleń RODO w branży e-commerce jest też czas na dysputy, podczas których szkoleniowcy mogą odpowiedzieć na pytania uczestników, rozstrzygnąć ich wątpliwości i w ten sposób pomóc im uporządkować zdobyte wiadomości im przyswoić zdobytą wiedzę.